Kontakt

Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Zadar
Tel: +385 98 962 5160
(Daniel Radeta, predsjednik Udruge)
E-mail: udruga.ipszadar@gmail.com
OIB: 67938377056
Matični broj: 4571037
Podaci o računu:
OTP BANKA ZADAR, IBAN: HR5124070001100448615